• Български (България)
  • English (United Kingdom)
Lyra Software - Внедряване
Внедряване
CragoWiz е лесен за употреба, достъпен софтуерен продукт за създаване на товарни планове

Заедно с помощта за избор на правилно софтуерно решение за управление на бизнеса, която Лира Софтуер предоставя на своите клиенти, консултантите на компанията осигуряват внедряване на бизнес софтуера по специална методология, която е доказано работеща и спестява време.

При внедряването на продуктите, специалистите на Лира Софтуер настройват приложения спрямо изискванията и нуждите на клиентите и осигуряват максимална функционалност на интегрираните решения, предоставяни от компанията. По време на внедряването консултантите тестват и поддържат непрестанен контакт с клиента, което позволява пълен контрол от негова страна и своевременно отстраняване на евентуални проблеми.

 

 


> Софтуерна Разработка

> Обучение

> Поддръжка