• Български (България)
  • English (United Kingdom)
Lyra Software - Софтуерна Разработка
Софтуерна разработка

Лира Софтуер предоставя услуги по софтуерна разработка по поръчка. Тези услуги допълват естествения процес на внедряване на софтуерните системи за управление на бизнеса, както и синхрон с технологичния дух на компанията. Обхвата на технологичните познания на Лира Софтуер включва C/SIDE® развойна система, използвана за развой на Microsoft Dynamics NAV Express, CodeGear Delphi използвана за разработка на Rtrans транспортен софтуер, системна архитектура на Microsoft Windows, език SQL, използван както за Microsoft Dynamics NAV Express, Rtrans, така и за Web сайтовете разработвани от компанията, както и множество други технологии.

 

 


> Внедряване

> Обучение

> Поддръжка