• Български (България)
  • English (United Kingdom)
Lyra Software - Обучение
Обучение

Обучението на потребителите се предлага като част от методологията по внедряване за всички бизнес приложения. Осигуряваме и допълнително обучение - на нов персонал, нови функционалности в системите и др. Обученията приключват с вътрешни или външни тестове, осигурени от Лира Софтуер или партньори като Microsoft, в зависимост от желанията на клиента, които да гарантират качеството на постигнатите резултати.

 

 


> Внедряване

> Софтуерна Разработка

> Поддръжка