• Български (България)
  • English (United Kingdom)
Lyra Software - Поддръжка
Поддръжка

Освен продажба, внедряване и обучение на продуктите си, Лира Софтуер осигурява и пълна поддръжка за всеки от тях, както и абонамент за получаване на нови версии. Условията за услугите по поддръжка са гъвкави и могат да бъдат определени така, че най-пълно да задоволят клиентските нужди. Лира Софтуер гарантира винаги навременна реакция при възникнали проблеми и цялостна поддръжка от най-високо качество.

 

 


> Внедряване

> Софтуерна Разработка

> Обучение