• Български (България)
  • English (United Kingdom)
UniDocs

 

 

UniDocs е софтуерна система с отворена архитектура за управление на документооборота в компанията. Решението е проектирано да задоволява корпоративните нужди, независимо от размера на организацията и от вида на документите.

UniDocs улеснява създаването, организацията, стандартизацията, управлението и контрола на всички документи в организацията. Софтуерната система дава възможност за оптимизиране на бизнес процесите, чрез създаване на достъпна и всеобхватна база от подредени и класифицирани документи.

С внедряването на UniDocs ще повишите продуктивността на служителите като им позволите да се фокусират върху същинските си задължения и минимизирате времето за управление на документооборота и броя на загубените, неточни или неизползваеми документи. Визуалните и функционални характеристики на решението са проектирани в съответствие с пазарните условия и практически нужди на бизнеса, така че да отговарят изцяло на изискванията на служителите.

С UniDocs ще подобрите ефективността на Вашата компания и ще засилите конкурентоспособността ѝ като:

  • Изграждате централизиран архив, в който се складират всички документи

  • Създавате стандартизирани документи и шаблони с определен набор от атрибути, позволяващи бързо и ефективно търсене в цялата база

  • Импортирате бързо и безпроблемно документи от различни източници, благодарение на поддръжката на всички видове електронни документи, независимо от техния произход или файлов формат

  • Минимизирате риска от загуба на информация благодарение на интуитивните и интелигентни инструменти за сканиране и въвеждане на документи на хартиен носител

  • Управлявате успешно сътрудничеството и обмена на документи между служители, клиенти и партньори

  • Разпределяте автоматично документите в цялата компания, на базата на определени критерии, свързани със статуса на документа или неговия автор

  • Ефективно контролирате достъпа до документите с различно ниво на поверителност

  • Спестявате време и ресурси чрез лесно и бързо намиране, обмен и достъп до документация

  • Създавате подробни доклади и справки за различните документи и операции с тях

Системата UniDocs е лесна за инсталация, внедряване и употреба, не изисква специализирани ИТ познания и се интегрира успешно с всеки стандартен софтуер за създаване, редакция и преглед на документи.

 

Лира Софтуер е официален дистрибутор на решението UniDocs за България. За повече информация, моля свържете се с нас