• Български (България)
  • English (United Kingdom)
Netchange

Netchange е малка програмка, за бърза смяна на предварително запаметени tcp/ip настройки на компютър. Тази програма се препоръчва за лаптоп потребители, които често променят местоположението си и точките за достъп до мрежата.

Netchange поддържа промяна на :

Netchange поддържа промяна на :

  • DHCP

  • IP

  • subnet mask

  • default gateway

  • preferred DNS

  • alternate DNS

  • wins

Netchange използва стандартната "netsh" Windows функционалност, също така може да създаде .BAT file за промяна на настройкте.