• Български (България)
  • English (United Kingdom)
Лира Софтуер с партньорство с Технически Университет - София

16.11.2009

Студенти изучават и работят с Rtrans и CargoWiz

 

От новата учебна година 2009/10 студентите от Факултета по транспорт на Техническия университет започнаха да изучават софтуерните продукти за транспортни и спедиторски компании Rtrans и CargoWiz.

 

Rtrans е разработен от Лира Софтуер с цел да оптимизира дейността на транспортните и спедиторски компании у нас, да им помогне да организират бизнес процесите си и да имат пълен контрол върху тях. Вече множество български компании управляват успешно благодарение на Rtrans и възможностите, които софтуерът им предлага.

 

CargoWiz е разработка на американската компания Softtruck и представлява лесен за употреба и достъпен софтуерен продукт за създаване на товарни планове. Решението осигурява оптимално организиране на палети, контейнери, кашони и др.

 

И двата софтуерни продукта обединяват последните новости и тенденции в транспортния бранш и следват най-добрите практики не само в България, а и в световен мащаб. Те са доказано работещи и обхващат всички бизнес процеси, протичащи в транспортните фирми.

 

“Радваме се, че можем да предадем нашите знания и опит на стдуентите от Технически университет – София. Със специализираните системи, с които днес управляват модерните транспортни компании у нас, те определено ще получат ценни знания и ще бъдат много по-подготвени за работа в реална среда”, каза Димитър Машев, Управител, Лира Софтуер.

 

„Ръководството на Факултета по транспорт при Технически университет – София изказва своята благодарност на Лира Софтуер за оказаната безвъзмездна помощ за учебния процес, която ще допринесе за повишаване на качеството на обучение на студентите”, сподели доц. Теодоси Евтимов, Декан на Факултет по транспорта, Технически Университет - София